Faciliteter

På Gudenåcentret har vi følgende faciliteter:

  • Aktivitets- og træningscenter (borgeren visiteres)
  • Café; åbent fra 8.00 til kl. 13.00
  • Aktivitetsudvalg som arrangerer aktiviteter i og ud af huset.
  • Sundhedsklinikken
  • Udenomsarealer