Psykiatrisk botilbud

På Gudenåcenteret ligger Solstrålen som består af 17 boliger, hvoraf den ene er en akutbolig.

Solstrålen er et af Randers Kommunes socialpsykiatriske bosteder, hvor voksne med svære sindslidelser kan visiteres til, når man ikke magter at bo i eget hjem længere.

Hvis du ønsker en bolig i psykiatrisk botilbud, skal du kontakte kommunens visitationsenhed.