Om boligerne på Gudenåcentret

På Gudenåcentret har vi plejeboliger og psykiatriboliger.

Grøn:
Blå:
Gul:
Solstrålen:

    Plejeboliger
    Plejeboliger
    Plejeboliger
    Psykiatri

Boligerne administreres af boligforeningen Lejerbo.

Har du lyst til at se en bolig kan du kontakte centerleder Rikke Berg Christensen.

Hvis du ønsker en bolig, skal du kontakte kommunens visitationsenhed.