Boligerne på Gudenåcentret

På Gudenåcentret har vi plejeboliger og psykiatriboliger. Boligerne administreres af boligforeningen Lejerbo.

Gudenåcentret har fire afdelinger:

Grøn:
Blå:
Gul:
Solstrålen:     

Plejeboliger
Plejeboliger
Plejeboliger
Psykiatri

Hvis du har lyst til at se en bolig, kan du kontakte centerleder Rikke Berg Christensen på tlf. 8915 2880.

Hvis du ønsker en bolig, skal du kontakte kommunens visitationsenhed.