Gudenåcentret

Gudenåcentret ligger i Vorup. Centret består foruden boliger af en dejlig café og har ligeledes et dejligt aktivitetscenter.

Ældreportalen

Ældreportalen

På Ældreportalen kan du som bruger, pårørende eller anden interessent finde relevante oplysninger om Randers Kommunes tilbud på ældreområdet.

Hjælpemidler

Hjælpemidler

Her finder du tilbud om hjælp og hjælpemidler i Randers Kommune. Læs bl.a. om hjemmehjælp og dine muligheder for at få hjælpemidler.

Pleje og hjælp

Pleje og hjælp

Her kan du læse om, hvilke former for pleje og hjælp der tilbydes til beboerne på Gudenåcentret, f.eks. sygepleje, rengøring og hjælp til indkøb.